Privatumo politika

Mes, Unison Beauty Lab komanda (UAB „Eiva Beauty“), užtikriname, kad vykdome 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojusius Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) reikalavimus ir atsakingai valdome asmens duomenis, renkame ir tvarkome juos tik nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir tvarkome su šiais tikslais suderinamu būdu.

• Salone naudojamės profesionalia organizacine technika ir sistema, kuri užtikrina, kad tinkamai valdome ir apsaugome jūsų duomenis, laikydami juos tinkama forma ir ne ilgiau, nei tai būtina.

• Visa iš jūsų paslaugų teikimo metu gauta informacija (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, pašto kodas, telefono numeris ir kt.) yra konfidenciali ir naudojama tik grožio salono teikiamų paslaugų kokybei užtikrinti ir tiesioginei rinkodarai vykdyti.

• Iš partnerių ir modelių gauta informacija naudojama paslaugų ar produktų reprezentacijai bei sudarytų tarpusavio sutarčių įgyvendinimui.

• Atsakome už visapusišką ir tinkamą jūsų duomenų apsaugą bei kontrolę: jokia iš klientų surinkta asmeninė informacija nebus atskleidžiama/perduodama išorės šalims be jūsų sutikimo, išskyrus teisėsaugos institucijas, valstybines ir vietos valdžios įstaigas, kitas įstatymų pagrindais veiklą kontroliuojančias institucijas.

• Pateikdami savo asmens duomenis mūsų darbuotojams, tai darote savo noru ir išreikšdami sutikimą. Jums pageidaujant, bet kuriuo metu galime ištaisyti, ištrinti, apriboti tvarkymą ar perkelti jūsų asmens duomenis.

Visais klausimams dėl jūsų asmens duomenų valdymo, kreipkitės į mūsų atsakingą darbuotoją: tel. 8 613 55786, el. paštas: lab1@unison.lt

Šie asmens duomenų valdymo principai  patvirtinti UAB „Eiva Beauty“ direktorės  2018 12 26 d. Įsakymu Nr.181231. Pilnos Asmens duomenų saugos taisyklės.